Goed beheer van gebouwen begint met een toekomstbestendige IoT-Infrastructuur

Traditionele oplossingen schieten te kort

De veelheid aan installaties, sensoren en actuatoren binnen een gebouw zorgt voor een wildgroei aan besturingsprogramma’s van verschillende leveranciers. Dat maakt het beheer van het binnenklimaat, verlichting, afvalverwerking, en het inzicht in luchtkwaliteit, bezettingsgraad, werkplekbezetting ed. niet eenvoudig. 

Al deze verschillende installaties en sensoren communiceren met verschillende communicatieprotocollen, zowel
bedraad als draadloos. Dit varieert van Bluetooth tot Z-wave of bedraad van KNX tot ModBus. Er zijn goede redenen dat leveranciers de keuze maken binnen deze wirwar van protocollen. 

Dit zorgt voor een uitermate ingewikkeld beheer al deze installaties, sensoren en actuatoren omdat ze niet onderling zijn verbonden, laat staan met elkaar kunnen communiceren. Daarbij komen de verschillende oplossingen ook nog eens met haar eigen monitoringssoftware.

De noodzaak voor een generieke en vendor neutrale oplossing is dan ook groter dan ooit. Te meer omdat dit landschap alleen maar groter wordt door de groeiende behoefte aan slimme toepassingen.

 

SWYCS biedt de oplossing met haar generieke IoT infrastuctuur

Het eerste probleem dat de SWYCS IoT infrastructuur oplost is de taalbarrière. Alle verschillende communicatieprotocollen worden door de IoT infrastructuur van SWYCS herkend en teruggebracht naar een generieke taal. Hierdoor ontstaat er een generiek geheel waardoor alle installaties, sensoren en actuatoren met elkaar zijn verbonden en met elkaar communiceren. Dit alles onafhankelijk van welk merk of type installatie, sensor of actuator er wordt gebruikt.

De IoT infrastructuur draait geheel autonoom in een gebouw. De insfrastructuur is gekoppeld aan de cloud om alle data te kunnen inzien via het web portaal of SmartPhone App. Een generieke API zorgt ervoor dat software van derden naadloos op de IoT infrastructuur kan worden aangesloten.

De SWYCS datalake zorgt ervoor dat analyse tools op de gemeten waarden kunnen worden geactiveerd om zodanig patronen te herkennen waarop acties kunnen worden uitgezet. Hierdoor ontstaat er een zelflerend systeem, ofwel het gebouw van de toekomst waar vandaag al in wordt gewerkt.

Download

Download hier de business case en ervaar dat een Smart Building en efficiënt beheer van uw vastgoedportefeuille begint met een toekomstbestendige IoT infrastructuur